23. svibnja 2010. u Sv. Heleni održao se sada već tradicionalni međunarodni viteški turnir.